Gjerpen Skolekorps
 • Drilliaden    • Organisasjonen    • Vil du være med i korpset?    • Terminliste og oppdrag GSK    • Konkurranser    • Turer og seminarer    • Konserter    • Historie    

 

 

   Terminliste og oppdrag GSK
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Årsmøtet for driftsåret 2014
 

Årsmøtet for driftsåret 2014 er vel overstått (26.02.2015). Der gjennomgikk vi fjoråret, både mht aktiviteter og regnskap. Vi gjennomgikk også budsjettet for 2015 og avholdt valg. En skikkelig trofast sliter gikk  av med pensjon på dette årsmøtet – May Britt G. Bjerkseth. Hun har sittet i vervet som driftsleder i korpset siden 2004. Elleve år sammenhengende i et stort verv – det står det respekt av! Hun fikk blomster og stor takk for innsatsen av styret, og hun lovte at hun ikke skulle forsvinne helt ut av kretsen, men hjelpe den nye driftslederen, Bente Skifjeld, i gang og hjelpe til med Drilliaden m.m. Korpset drives jo av oss foreldre, uten oss – ikke noe korps, så da er det fantastisk at noen foreldre har lyst, tid og anledning til å være slike ”primus motors” som May Britt har vært. Stor takk!!

 

Når vi gikk fra årsmøtet, hvor det for øvrig var 17 personer til stede (20 av medlemmene var representert), manglet vi dessverre fremdeles leder i Teknisk utvalg. Imidlertid har det rettet seg etterpå – Ivar Gulset har sagt seg villig ti å ta dette vervet, og troppet opp på første styremøte for det nye styret.
Styret i Gjerpen Skolekorps består nå av disse foreldrene:
Leder: Kari B. Bjercke  (mamman til Eirik i HK og Are, aspirant)
Driftsleder: Bente Skifjeld  (mamman til Synne i drill)
Øko.ansv: Liv Tørring  (mamman til Sveinung i HK)
Teknisk ansv: Ivar Gulset (pappan til Kristian i HK)
Korpsassistent HK: Anette H. Johansson (mamman til Nicolay i HK)
Korpsassistent drill: Therese Wollenberg (mamman til Tuva W. i drill)
Fra korpsrådet: Karoline Nilssen og Susann Bjerkseth
I tillegg blir dirigenter og drillansvarlig (Hilde Lyngås) kalt inn på styremøter.
Korpsassistentene er nå som følger:
For Aspirantkorpset:
Olga Straume – mob: 920 96 112
For Hovedkorpset:
Anette H. Johansson – mob: 951 64 979
Bernhard Eskilt – mob:  976 44 458
Marianne W. Thorsen – mob: 977 66 404
For Drill:
Therese Wollenberg – mob:  922 94 551
Carine Lid Gundersen – mob: 920 36 590
Cathrine Rossvang – mob: 913 83 988

   
 

 

 

Gjerpen Skolekorps, Postboks 340, 3701 Skien