Gjerpen Skolekorps
 • Drilliaden    • Organisasjonen    • Vil du være med i korpset?    • Terminliste og oppdrag GSK    • Konkurranser    • Turer og seminarer    • Konserter    • Historie     • Gjestebok  

 

 

   Vil du være med i korpset?
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 1 273 652

 

 


Hva koster det å være medlem i Gjerpen Skolekorps?

For deg som er forelder, og som akkurat nå vurderer om korps kanskje er en aktivitet som ditt barn burde være med på, så lurer du kanskje på hva det koster å være med i Gjerpen Skolekorps:)

For tiden så har vi en halvårskontingent på 1300,-. Det vil si at man får en faktura på kr. 1300,- 2 ganger i året - om våren og om høsten.
Du synes kanskje dette er litt mye?

Men for disse 1300,- i halvåret får du alt dette:

For musikantene:
Sosialt samvær og samspill med andre barn under profesjonell ledelse 1 gang pr. uke
Instruksjon på Skien Kulturskole 1 gang pr. uke 
Instrument (lån)
Noter (lån)
Uniform (lån)

For drillerne:
Trening i hall 1-2 ganger pr. uke - med svært dyktige instruktører
Sosialt samvær med andre
Drillstav (lån)
Uniform (lån)

Seminar 2 ganger i året - her kreves det en deltakeravgift på 2-300,- pr seminar, for å dekke opp for instruksjon, hall-leie og mat (opptil 6 måltider på en helg). OBS! Det gis søskenmoderasjon 50% på både seminaravgift og medlemskontingenten i Gjerpen Skolekorps.

Annet - turer, konkurranser og festivaler: deltakeravgifter kreves, men holdes på et minimum - sterkt subsidiert av korpset. Spesielt gjelder dette utenlandsturer, da er vi solidariske med hverandre, og jobber litt ekstra med å få inn penger i forkant av turen, slik at turen blir rimelig for alle å være med på!

Barnet ditt får oppleve et sosialt og inkluderende samvær i korpset, hvor alle er verdt like mye, og hvor alle er velkommen! Det finnes ikke mobbing, kjønnsdiskrimenering, utestenging og "benke-sitting" i dette korpset!!

Videre så er dette en aktivitet (spesielt musikk, og til dels drill) de kan holde på med hvorsomhelst i verden, og så lenge de lever!

Unn barnet ditt en livslang hobby og læring - la han/henne begynne i korps!

Skulle man allikevel være i en situasjon hvor man ikke har råd til denne aktiviteten for barnet, så er det mulighet til å søke Skien kommune om støtte via Kontingentkassa. Se link.
Denne ordningen dekker inntil kr. 3 000,- pr. år. Noe som vil dekker både halvårskontingenter og seminar avgifter hos oss.
Søknaden må sendes av leder i korpset grunnet barnet eller familien ikke kan søke selv.

   
 

 

 

Gjerpen Skolekorps, Postboks 340, 3701 Skien