Gjerpen Skolekorps
 • Drilliaden    • Organisasjonen    • Vil du være med i korpset?    • Terminliste og oppdrag GSK    • Konkurranser    • Turer og seminarer    • Konserter    • Historie    

 

 

   Terminliste og oppdrag GSK
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 Årsmøtet for driftsåret 2015
 
 
 

Torsdag 18. februar avholdt vi årsmøte for driftsåret 2015 i Gjerpen Skolekorps. Det var 11 personer tilstede - tilsammen var 14 medlemmer representert.

Styret la frem årsdokument for 2015, med rapporter for underutvalgene og revidert regnskap for 2015.

Budsjettet for 2016 ble godkjent, med noen små merknader. 2016 skal også bli et aktivt år i Gjerpen Skolekorps, vi har planlagt rekruttering med SFO-korps, tur til Bornholm i juni, jubileumskonsert og -fest i oktober m.m.!

2015 føyde seg inn i rekken av mange aktive år i Gjerpen Skolekorps - året begynte med deltakelse i Skjærgårdsdrill i Horten i januar, fortsatte med Valentinkonsert og årsmøte i februar. I april var det seminar på Grasmyr (alle) og i mai Drilliaden og selvsagt parader og oppdrag på 17. mai. Helt i slutten av mai var hele korpset en tur i byen - i Skien sentrum - og hadde konsert og oppvisning på scenen på torvet! I juni reiste HK + 3 korpsaspiranter og 1 drillaspirant til Mjøsfestivalen på Gjøvik, mens drilltroppene 1 og 2 deltok på NM i drill i Larvik.

Etter sommerferien gikk det slag i slag igjen - med drillkurs i Vennesla i september, seminar på Grasmyr (alle) og deltakelse i Regionsmesterskapet NMF sør i Arendal for hovedkorpset i oktober. I november var det drillkonkurranse på Askøy og tradisjonen tro; konsert og drilloppvisning i Gjerpenhallen (GUS-konsert), og i desember var det tid for den 43. førjulskonserten i Gjerpen kirke før juleavslutninga!

Det ble også avholdt VALG på årsmøtet den 18.02.2016:

Styret er uendret - alle som var på valg har sagt ja til å fortsette:

Leder: Kari B. Bjercke (gjenvalg)
Driftsleder: Bente Skifjeld (ikke på valg)
Økonomiansvarlig: Liv Tørring (gjenvalg)
Teknisk ansvarlig: Ivar Gulseth     (gjenvalg)
Korpsass drill: Therese Wollenberg (gjenvalg)
Korpsass HK: Olga Straume (ny) 

Nye korpsassistenter:

HK 1: Olga Straume (tlf: 920 96 112)
HK 2: Pål Andreassen  (tlf: 982 85 504)

AK: Karina Markussen (tlf: kommer)

Drill 1: Therese Wollenberg (tlf: 922 94 551)
Drill 2: Carine Lid Gundersen (tlf: 920 36 590)
Drill 3: Cathrine Rossvang (tlf: 913 83 988)

   
 

 

 

Gjerpen Skolekorps, Postboks 340, 3701 Skien