Gjerpen Skolekorps
 • Drilliaden    • Organisasjonen    • Vil du være med i korpset?    • Terminliste og oppdrag GSK    • Konkurranser    • Turer og seminarer    • Konserter    • Historie    

 

 

   Terminliste og oppdrag GSK
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 Årsmøte for driftsåret 2018

Velkommen til årsmøte for driftsåret 2018

Alle medlemmer over 15 år kan delta og er stemmeberettigede.

Årsmøtet avholdes i musikkrommet på Gjerpen Barneskole

Onsdag 27. februar 2019 kl. 18.00.

Vel møtt!

Innkalling og årsmøtedokumenter er sendt ut til alle medlemmer.

Styret legger fram årsberetning og balanse/resultat for 2018.

Det skal stemmes over budsjett for 2019, som legges fram som forslag fra styret og det skal holdes valg for 2019.

   
 

 

 

Gjerpen Skolekorps, Postboks 340, 3701 Skien