Gjerpen Skolekorps
 • Drilliaden    • Organisasjonen    • Vil du være med i korpset?    • Terminliste og oppdrag GSK    • Konkurranser    • Turer og seminarer    • Konserter    • Historie    

 

 

   Organisasjonen

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 GJERPEN SKOLEKORPS

Gjerpen Skolekorps (GSK) er et foreldredrevet korps.
GSK består i dag av Hovedkorps, Aspirantkorps og Drilltropper.

Foreldrene ivaretar oppgavene i foreningen og sørger for den daglige driften. Vi som engasjerer oss opplever stor glede ved å bli kjent med barn og unge i GSK. I tillegg er det positivt å bli kjent med andre foreldre i Gjerpen. Mange vennskap er knyttet via GSK gjennom tidene. Felles arbeidsoppgaver for å få økonomien til å gå rundt forekommer, men vi prøver hele tiden å minimalisere dette. Snakk gjerne med andre korpsforeldre for å høre hvordan de opplever GSK og hva det medfører av foreldreengasjement.

DRILLIADEN
Gjerpen Skolekorps' store, årlige arrangement. Vi arrangerer drillkonkurranse i Gjerpenhallen, og det kommer drillere fra hele landet for å delta! Arrangementet går av stabelen en helg i mai, og det konkurreres i mange divisjoner.

HVOR ER VI?
Både Hovedkorpset og Aspirantkorpset har øvelser i musikkrommet i kjelleren på den nye, flotte Gjerpen Barneskole. Her har vi også fått et fint, stort rom til sosialt samvær for foreldre under øvelsene, til oppbevaring av musikkinstrumenter og uniformer som ikke er i bruk m.m. Dette er en løsning vi trives med, og vi har et godt samarbeid med skolen.
Drillen trener i Gjerpenhallen på Gjerpen Ungdomsskole, siden det er viktig med god plass og god takhøyde når man driver med drill!

KONTAKT OSS:
Legg inn din melding i "gjesteboken" eller kontakt oss på mail hvis dere ønsker å sende oss en hilsen eller melding.

Driftsleder GSK
info@gjerpen-skolekorps.no
 

 

 

Gjerpen Skolekorps, Postboks 340, 3701 Skien